İş sağlığı güvenliği alanında son 3-4 yıl içinde hem yasa hem yönetmelikler sıkça değişmiştir. 01.01.2016’dan itibaren ilgili yönetmelik değişmezse işyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının işyerlerindeki hizmet süreleri aşağıdaki gibi değişecektir. Diğer sağlık personeli çalışma süreleri değişmeyecektir.Aşağıdaki rakamlar iş sağlığı profesyonelleri tarafından bir ayda bir çalışan için iş sağlığı güvenliği hizmetinin kaç  dakika verileceğini  göstermektedir.

Az tehlikeli işyerleri

50 kişiden az olan işyerleri 01.07.2016’ dan itibaren işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından hizmet almak zorundadır. Böylelikle bu gruptaki tüm işyerlerinde iş güvenliği uzmanı için 10, işyeri hekimi için 5 olacaktır. İşyerinde çalışan sayısı en az 1000 ise iş güvenliği uzmanı, en az 2000 ise işyeri hekimi tam gün bulundurulur.

Bu grupta özel bir durum vardır. 10’dan az çalışanı olan işyerlerinde işveren eğitim alırsa muayene ve tahlil dışındaki iş güvenliği hizmetlerini, eğitim çalışmalarını kendi yürütebilir deniyor. Şahsi fikrim bunun doğru bir yöntem olmadığıdır. Önerim ise tıpkı tehlikeli ve çok tehlikeli grup gibi bu sayıda çalışanları olan işyerlerine devlet desteği yapılmasıdır.

Tehlikeli işyerleri

İş güvenliği uzmanı için 20, işyeri hekimi için 10 olacaktır. İşyerinde çalışan sayısı en az 500 ise iş güvenliği uzmanı, çalışan sayısı en az 1000 ise işyeri hekimi tam gün bulundurulur.

10’dan az çalışanı olan işyerlerine iş sağlığı güvenliği için devlet desteği bulunmaktadır.

Çok tehlikeli işyerleri

İş güvenliği uzmanı için 40, işyeri hekimi için 15 olacaktır. İşyerinde çalışan sayısı en az 250 ise iş güvenliği uzmanı, çalışan sayısı en az 750 ise işyeri hekimi tam gün bulundurulur.

Bu grupta diğer sağlık personeli de bulundurulmak zorundadır. Diğer sağlık personelinin çalışma süreleri şu anki sürelerle aynıdır. 10-49 çalışanı olan işyerlerinde diğer sağlık personeli için 10, 50-249 çalışanı olan işyerlerinde 15,  en az 250 çalışanı olan işyerlerinde 20‘dir.

10’dan az çalışanı olan işyerlerine iş sağlığı güvenliği için devlet desteği bulunmaktadır.

İş sağlığı güvenliğine, devletin, işyerlerin, iş sağlığı profesyonellerin, çalışanların, sendikaların, üniversitelerin gereken önemi vermesi dileğiyle.. Çünkü sadece iş sağlığı profesyonellerin işyerinde bulundurulma süresini arttırarak bu konudaki sorunların çözülmeyeceğini herkes biliyor.