CHP PM Üyesi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, 24. Dönem vermiş olduğu Çorlu’da meslek hastalıkları hastanesi kurulması için kanun teklifini yineledi.  Yüceer, hastanenin sadece Tekirdağ ve ilçelerinin değil tüm Trakya’nın ihtiyacını karşılayarak, bölgedeki büyük bir eksikliği de gidereceğini kaydetti.

CHP PM Üyesi Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, geçtiğimiz dönem verdiği ancak yasalaşmadığı için kadük kalan Çorlu’da meslek hastalıkları hastanesi kurulması için vermiş olduğu kanun teklifini yineledi. Hazırladığı kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunan Yüceer, Tekirdağ’ın Türkiye’nin en hızlı sanayileşen il olduğuna dikkat çekti.

KURALSIZ ÇALIŞMA

Sanayi kuruluşlarının ağırlıklı olarak Çorlu ve Çerkezköy’debulunduğuna dikkat çeken Yüceer, “Yoğun istihdam gücü ve göç alan bir il olan Tekirdağ, iş kazaları ve meslek hastalıklarının yoğun olarak görüldüğü illerin başında gelmektedir.  2014 iş cinayetleri raporuna göre Tekirdağ’da 25 işçi hayatını kaybetmiştir. Tamamı önlenebilir bu ölümlerin nedeni, kuralsız çalışma, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmamasıdır” dedi.

KALICI HASARLAR BIRAKIYOR

Yüceer, tespit edilmesi çok zor olan meslek hastalıklarının uzun bir dönem sonunda ortaya çıktığına ve kalıcı hasarlar bırakabildiğine dikkat çekti. Devletin her türlü sağlıklı çalışma koşullarının yaratılmasından sorumlu olduğunun altını çizen Yüceer, çalışanların sağlığı ve güvenliğinin tüm toplumun sağlığı ve güvenliğiyle iç içe olduğunu, ancak, ülkemizde yaklaşık 7 milyonu sanayi sektöründe istihdam edilmek üzere 25 milyon çalışanın yararlanabileceği yalnızca Ankara, İstanbul ve Zonguldak’ta meslek hastalıkları hastanesi bulunduğunu bildirdi.

MESLEK HASTALIKLARINDAKİ SAYI ALDATICI

Türkiye’nin iş kazalarında Avrupa’da 1’inci dünyada 3’üncü sırada olduğunu kaydeden Yüceer, “ILO verilerine göre bütün ölümlerin %3.9’u iş kazası veya meslek hastalığı sonucu olmaktadır. Dünya nüfusunun %15’i iş kazası veya meslek hastalıklarına maruz kalmakta; Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tahminlerine göre dünyada her yıl 11.000.000 yeni meslek hastalığı vakası meydana gelmekte ve bunların 700.000’i hayatını kaybetmektedir. Bizim ülke olarak meslek hastalıklarında ise durumumuz daha da vahim. Türkiye de resmi istatistiklere göre meslek hastalıkları az görünmektedir. Ancak, iş sağlığı ve güvenliği alanının çok önemli bir konusu olan meslek hastalıklarında sayının azlığı aldatıcıdır.  Çünkü ülkemizde meslek hastalıklarında tanı bile koyamamakta ve maalesef işçilerimizi meslek hastalıklarından koruyamamaktayız.  Oysaki tamamı önlenebilir olan meslek hastalıklarının teşhisin geç konulması ya da hiç konulamaması hem sağlık açısından hem de sosyal haklar açısından büyük sorunlara yol açmaktadır” dedi.

ÖNLENEBİLİR

Tekirdağ’da meslek hastalıklarına bağlı ölümlerin yaşandığına ancak işçilerin bu konuda örgütsüz olması ve konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmaması, işverenlerin ise önemsememesi sebebiyle gün yüzüne çıkarılamadığın istatistiklerin dahi tutulamadığına vurgu yapan Yüceer, tamamı önlenebilir olan meslek hastalıklarınınteşhisinin geç konulması ya da hiç konulamamasının hem sağlık açısından hem de sosyal haklar açısından büyük sorunlara yol açtığını kaydetti.

TRAKYA’NIN İHTİYACINI KARŞILAYACAK

İş kazaları ve meslek hastalıkları konusunda yetkin birimlerin hızlı bir şekilde oluşturulması gerektiğini kaydeden Yüceer, sanayinin yoğun olduğu Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine yapılacak meslek hastalıkları hastanesinin, sadece Tekirdağ ve ilçelerinin değil tüm Trakya Bölgesi’nin bu alandaki ihtiyacını karşılamaya yönelik olacağını ve bölgedeki büyük bir eksikliği de gidermiş olacağını kaydetti.

Kaynak: http://tuisag.com/meslek-hastaliklari-hastanesi-kurulmasi-teklifini-yeniledi/