"Bu hizmet kapsamında; işyeri risk değerlendirmesi sonuçları, yapılan işin niteliği, çalışan profili ve ilgili kanun ve yönetmeliklerin belirlediği zorunluluklar dikkate alınarak işyerinde uygulanacak sağlık hizmetleri belirlenir.

İşverene yapılacak taramanın içeriği, yapılacak testler ve niteliği yazılı olarak bildirilir ve yazılı olarak onay alındıktan sonra tarama işlemi başlatılır.

İşyeri Hekimini kısmi/tam süreli bulundurma zorunluluğu olmayan işverenler için Periyodik/İşe Giriş Muayene hizmeti bu kapsamda Plaza OSGB tarafından verilir. Bu hizmetin çalışanları ilgilendiren bölümleri tam donanımlı Plaza OSGB binasında verilebileceği gibi mobil sağlık aracı ile işyerinde de verilebilir.

Tarama sonucunda işverene işyeri ve çalışanları ile ilgili tam bir rapor sunulur, hastaneye sevk edilmesi gereken çalışanlara gerekli bilgilendirme yapılır ve sevkleri sağlanır."