"Hemogram –  Tam Kan
Tam İdrar Tahlili
İdrarda Kurşun
Kanda Kurşun
Kan Grubu
Karaciğer Fonk. Testleri (Sgot Sgpt Alp)
HBs Ag Testi – Anti Hbs
HCV
HIV Testi
T. Kolesterol
Trigliserid
Sedimantasyon
Üre
Kreatin
İdrarda Fenol
EKG
Hippürik Asit
Bakır
Gaita Parazit
Gaita Kültürü
Burun – Boğaz Kültürü
Kanda ve İdrarda Zehirli Ağır Metaller ve Bileşiklerinin Araştırılması"