"İşyerlerinde karşılaşılan toksik maddeler ve işyerlerine özgü tehlikeler hala halk sağlığı üzerinde tehdit oluşturmaya devam etmektedir. Mesleki akciğer hastalıkları ise tüm meslek hastalıkları arasında sıklık açısından birinci sırada gelmektedir. 
Mesleki akciğer hastalıklarının üç önemli özelliği bulunmaktadır. 

İşyerlerinde çeşitli maddelere maruziyet sonucu ortaya çıkarlar ya da bu maddelerin etkisiyle alevlenebilirler;
Önlenebilirler; 
Potansiyel olarak tazmin edilebilirler.
Temel olarak mesleki akciğer hastalıklarını dört grupta incelemek mümkündür. 

Mesleki havayolu hastalıkları
Pnömokonyozlar 
Hipersensitivite pnömonisi 
Akut toksit inhalasyon sendromları 
Fabrika ortamlarında çalışan işçilerin en az yılda bir kez 35×35 cm boyutunda göğüs radyografileri çekilerek bir radyoloji uzmanı tarafından, çalışma ortamındaki mesleki riskler göz önünde tutularak değerlendirilip raporlandırılır. Tozlu ortamda çalışan işçilerin ise periyodik olarak sağlık muayeneleri yapılır ve her altı ayda bir göğüs radyografileri tekrarlanır Solunum ve dolaşım sistemi hastalıkları görülen kontrol ve tedavi altına alınacaktır. Çekilen akciğer grafileri en az iki yıl boyunca işverenlerce saklanacaktır. 

Plaza OSGB işverenlerin ve işyerlerinde görevli işyeri hekimlerinin ihtiyaç duyduğu akciğer grafisi hizmetini yukarıda belirtilen standartlara uygun ve raporlu şekilde vermektedir.

"