"Portör denilen taşıyıcılar hastalığı bulaştırabilme özelliğinde olan ancak kendileri hastalık belirtilerini gösteremeyen kişilerdir Esas laboratuvar tetkikleri (Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 2005/9 sayılı genelgesi gereğince) şunlardır:

• Gaita Kültürü (Salmonella ve Shigella yönünden, en az yılda bir)

• Dışkının mikroskobik incelenmesi (Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az altı ayda bir)

• Boğaz ve Burun Kültürü (Staphylococcus aureus yönünden, en az yılda bir)

• Akciğer Grafisi (Tüberküloz yönünden, en az yılda bir).

 

Plaza OSGB olarak işverenlerin ve işyerlerinde görevli işyeri hekimlerinin ihtiyaç duyduğu portör muayenesi için laboratuvar tetkikleri bu esaslar çerçevesinde yapılmakta ve raporlanmaktadır."