"16 Nisan 2013 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik” ile getirilen düzenleme ile işyerlerinde söz konusu araçlarla çalışan kişilerin iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin alınması ve böylelikle sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturulması ve dolayısıyla çalışanların sağlıklarının korunması amaçlanmıştır. Bu hizmet kapsamında Plaza OSGB olarak çalışanlarınız göz muayeneleri ve gerekli ölçümleri gerçekleştirilerek raporlanmaktadır. Bu raporlar ile iş güvenliği uzmanlarınız ve işyeri hekimleriniz işyerinizde alınacak önlemleri belirlemektedir.

Ekranlı araçlarda çalışanın oturduğu sandalye, ekranlı aracın konulduğu masa ya da yüzey, operatör/çalışan-makine ara yüz yazılımı, monitör, klavye, yazıcı, telefon, faks, modem ve benzeri aksesuar ve ekranlı araçla ilgili tüm donanımların tamamının veya bir kısmının bulunduğu çalışma alanı, bu yönetmelikte çalışma merkezi olarak kabul edilecek ve çalışma merkezinin çalışanların sağlıklarının zarar görmemesi ve korunması için nasıl düzenlenmesi gerektiği yönetmeliğin içeriğinde yer almaktadır.

Uygulanan işlemin içeriğine bakılmaksızın ekranında harf, rakam, şekil, grafik ve resim gösteren her türlü araç, yönetmelik kapsamında ekranlı araç olarak kabul edilmektedir.

İşverenin yükümlülüğü çalışanlarının göz sağlığını korumak için yapması gereken işlemleri yapmak veya yaptırmaktır. İşveren; çalışanları, işyerinde, ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce ve ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında çalışanların göz muayeneleri yaptıracaktır. İşveren, ekranlı araçlarla çalışmalarda operatörlerin gözlerinin korunması için;

a) Ekranlı araçlarla çalışmaya başlamadan önce,

b) Yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre işyeri hekimince belirlenecek düzenli aralıklarla,

c) Ekranlı araçlarla çalışmadan kaynaklanabilecek görme zorlukları yaşandığında, göz muayenelerini yaptıracaktır.

Ayrıca, muayene sonuçlarına göre gerekiyorsa operatörlere/çalışanlara yaptıkları işe uygun araç ve gereç işverence verilecektir. İşveren bu yükümlülüklerini yerine getirmek için katlandığı maliyetleri kesinlikle çalışanlarına yansıtmayacaktır."