"İşyerinin yapısı, yapılan faaliyetler ve işlerin özelliklerini dikkate alıp, çalışanların sağlık ve güvenlik yönünden korunma düzeylerini yükselten Risk Analizi yapılır. Bu analiz yapılırken, İş ve İş yeri ile ilgili tüm tehlikeler tanımlanır.

İş yeri ve çalışanları etkileyebilecek tüm tehlikeler ve riskleri belirlenir. Kullanılacak iş ekipmanları ve kimyasal maddelerin seçiminde tüm riskler değerlendirilir. İşyerindeki düzenin korunması sağlanır.

Genç, yaşlı, gebe veya emziren çalışanlar ile kadınların durumunu dikkate alınır. Uygunsuzluklar ve yapılacak faaliyetler belirlenir.

Değerlendirilen riskler sonucu kişisel koruyucu donanımlar belirlenip Risk değerlendirme Raporu hazırlanır."