"İşyerlerinde oluşabilecek patlayıcı ortamların tehlikelerinden çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak amacıyla, patlamadan korunma dokümanı hazırlamaktayız.

Patlayıcı ortam: Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımı ifade eder. Bu doğrultuda, işyerlerinde, patlamanın önlenmesi ve patlamadan korunmak için, patlayıcı ortamın oluşmasını engellemek, bu olamıyorsa patlayıcı ortamın tutuşmasını engelleyecek, sonunda çalışanların sağlık ve güvenliklerini sağlayacak şekilde patlamanın etkilerini azaltacak önlemler konusunda işverenlerimizin yanında yer alıyoruz."